SPIS Powszechny 2021

Ogłoszone

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenia z dnia 2-04-2021

6 kwietnia 2021

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 111 o pow. 3847 m² wartość wywoławcza 107.500 zł + 23% VAT

W/w działka gruntu położona jest w Pieńsku (obr. I). Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015371/0.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (28MN)


  • działka nr 300/4 o pow. 1856 m² wartość wywoławcza 64.300 zł + 23% VAT

W/w działka gruntu położona jest w Lasowie gmina Pieńsk. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015379/6.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN2.3)


Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2021r. o godz. 1200 ( piątek ) w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, w sali nr 20.

Ogłoszenie z dnia 2 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 154/2 o pow. 2147 m² wartość wywoławcza 38.300 zł + 23% VAT

W/w działka gruntu położona jest w Pieńsku (obr. I). Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015371/0.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny usług sportu i rekreacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2021r. o godz. 1200 ( piątek ) w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, w sali nr 20.

Ogłoszenie z dnia 08-02-2021

9 lutego 2021

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 89/2 o pow. 1148 m2 wartość wywoławcza 78. 800 zł + 23% VAT

W/w działka gruntu położona jest w Pieńsku (obr. IV), przy ul. Środkowej. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej ( domy jednorodzinne ).

  • działka nr 130 o pow. 7348 m2 wartość wywoławcza 67. 800 zł + 23% VAT

W/w działka gruntu położona jest w Dłużynie Dolnej gmina Pieńsk. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00001975/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana jest częściowo na
terenach zainwestowania wiejskiego i częściowo na terenach o przewadze trwałych użytków zielonych.