Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami
SPIS Powszechny 2021

Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Umowę o „Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Pieńsk oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w celu dalszego ich zagospodarowania” - wykonywał będzie Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Lubaniu, ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań.

 

 Zabrania się pozostawiania przy pojemnikach na odpady - odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych rozbiórkowych. Worki z surowcami wtórnymi ( 3 worki- żółty, zielony, niebieski) należy umieszczać przed posesją w dniu odbioru

Zasady rozmieszczania pojemników na odpady:

zgodnie z Regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Pieńsk, właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawienia na terenie nieruchomości pojemniki na odpady w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, tak aby odległość od miejsca ustawienia pojemników do miejsca postoju podjazdu nie przekraczała ośmiu metrów bieżących, a ich transport odbywał na jednym poziomie, lub gdy takiej możliwości nie ma, wystawiania w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie zakłócający ruchu komunikacyjnego.

Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, a na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych nieruchomości jest trudno dostępny, ich właściciele mają obowiązek odpady w wyznaczonych terminach, zwieźć do miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy;