Gmina Pieńsk

POWT Polska-Saksonia na lata 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska-Saksonia 2007-2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach tego programu jest współpraca partnerów polskich i saksońskich, spełniających kryteria jakie stawia przed beneficjentami Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym, to jest:

Gmina Pieńsk stara się maksymalnie wykorzystać atut swojego przygranicznego położenia i naturalnej trwającej od początku lat 90 współpracy partnerskiej z gminami niemieckimi leżącymi po drugiej stronie Nysy Łużyckiej.

Projekty zrealizowane w ramach projektu przez Gminę Pieńsk: