SPIS Powszechny 2021

PRZYGODA Z NYSĄ – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2015

Logosy programu SNPL

Logo programu Przygoda z Nysą

PRZYGODA Z NYSĄ – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckego – II etap”

Projekt zrealizowany w ramach:

Oś priorytetowa: 1. Rozwój transgraniczny

Dziedzina wsparcia: 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa

Kierunek działań: 1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej

Wartość projektu ogółem: 677.691,41 €

Dofinansowanie ze środków UE z EFRR: 574.889,66 € (85%)

Gmina Pieńsk:wartość projektu - 14.987,50 €,

w tym dofinansowanie ze środków UE (85%) - 11.591,34 €

wkład własny Gminy Pieńsk(15%) - 2.045,53 €

pozostałe środki na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych – 1.350,63 €

Lead Partner – Partner Wiodący/Beneficjent : Powiat Görlitz

Partnerzy projektu:

PP1 Powiat żarski

PP2 Gmina Zgorzelec

PP3 Gmina Pieńsk

PP4 Kulturinsel Einsiedel e.V.

PP5 Powiat zgorzelecki

PP6 Miasto Zgorzelec

Przedmiotem projektu jest odnowienie i uzupełnienie infrastruktury turystycznej w zakresie szlaków turystycznych. Projekt promuje turystykę na całym pograniczu saksońsko-lubusko-dolnośląskim. Dotychczasowe działania jednostek samorządowych po obu stronach granicy nie były skoordynowane. Przyczyniło się to do powstania różnic w standardach oraz braku połączeń sieci szlaków polskich i szlaków niemieckich. Głównym celem projektu jest stworzenie szlaku wodnego oraz likwidacja różnicy w jakości oznaczenia szlaków turystycznych. W ramach II etapu po stronie niemieckiej powstaną na kolejnych10-ciu stanowiskach dalsze wyjścia/wejścia do wody i/lub oznakowanie, a także ruchomy pomost w Zentendorf. Polski brzeg rzeki uzupełniony zostanie o infrastrukturę dla kajakarzy ( na 21 stanowiskach) jak też oznaczone zostaną kolejne ścieżki rowerowe i piesze. W Łęknicy ma powstać minimuzeum geologiczne. Projekt będzie promowany poprzez publikacje i imprezy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców pogranicza saksońsko-lubusko-dolnośląskiego oraz do turystów i miłośników sportów po obu stronach granicy. Projekt ten umożliwi też promocję sportu wśród uczniów szkół w tym regionie.

Projekt kierowany jest także do potencjalnych inwestorów w branży turystycznej. Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Przygoda z Nysą ... – Etap I” i stanowi z nim jednorodną całość.

W ramach tego projektu Gmina Pieńsk wykona 3 wejścia i zejścia do wody:

 • w okolicy elektrowni przy ul. Zgorzeleckiej,
 • przy kładce rowerowo-pieszej Pieńsk-Deschka,
 • w miejscowości Toporów.

W ramach działań inwestycyjnych w miejscach tych powstanie:

 • Pomost dla kajaków/pontonów
 • Miejsce odpoczynku /ławka + stolik+ kosz na śmieci+ stojak na rowery/
 • Tablica turystyczna drewniana z zadaszeniem.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie