SPIS Powszechny 2021

Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2015

Herb Gminy Pieńsk Logo programu SNPL Herb Gminy Neisseaue

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
POLSKA - SAKSONIA 2007 - 2013

W dniu 28.09.2013 w obiekcie nowo wyremontowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieńsku odbyło się uroczyste zakończenie transgranicznego projektu pn.

Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu”

zrealizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Obywatelskim OSP Deschka-Zentendorf i partnerską Gminą Neißeaue.

Oś priorytetowa: 1. Transgraniczna integracja społeczna

Dziedzina wsparcia: 4. Bezpieczeństwo publiczne

Kierunek działań: 1. Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa, ochrony przed katastrofami

Partner wiodący – Lead Partner - Gmina Pieńsk

Partnerzy projektu: PP1 OSP Deschka-Zentendorf, PP2 Gmina Neisseaue

Wartość projektu ogółem: 533.063,76 €

Gmina Pieńsk:

Dofinansowanie (85%) : 453.104,19 €

Wkład własny Gminy Pieńsk (15%) : 79.959,57 €

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Modernizacja istniejącej remizy OSP w Pieńsku i należącego do niej placu manewrowego,
 • Budowa nowej remizy dla jednostki OSP w Bielawie Górnej,
 • Zakup średniego wozu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Pieńsk,
 • Zakup wyposażenia dla jednostek OSP gminy Pieńsk tj.:
  • zakup motopompy oraz umundurowania koszarowego dla OSP Pieńsk,
  • zakup pompy szlamowej oraz umundurowania bojowego dla OSP Żarki Średnie i Bielawa Dolna,
 • Zakup i montaż systemu powiadamiania łączącego partnerskie jednostki OSP gminy Pieńsk i gminy Neißeaue.

Projekt ten przyczynia się to do transgranicznej mobilności jednostek OSP po obu stronach Nysy Łużyckiej umożliwiając prowadzenie sprawnych akcji ratowniczych i podnosi wartość bojową jednostek, co pozwala zaistnieć w międzynarodowych strukturach systemu ratowniczego szczególnie poprzez wdrożenie wspólnego systemu powiadamiania polskich i niemieckich OSP, a to umożliwia sprawne i szybkie przekazywanie informacji oraz alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach na wspólnym pograniczu. Wyposażenie w fachowy sprzęt, mundury, odzież, zakup średniego wozu bojowego oraz wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami OSP pogranicza polsko-niemieckiego gmin Pieńsk i Neißeaue bez wątpienia zwiększy skuteczność akcji i podniesie profesjonalizm ratowników, a tym samym poziom bezpieczeństwa w regionie. Poprzez realizację działań w ramach tego projektu następuje budowanie transgranicznego systemu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz na wypadek klęsk i katastrof po obu stronach Nysy na obszarze polsko-saksońskiego pogranicza.  

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie