SPIS Powszechny 2021

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk – EuRegioKom Pieńsk

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2015

Logosy programu SNPL

Zdjęcie budynku Euregiokom

Projekt zrealizowano w ramach:

Oś priorytetowa: 2. Transgraniczna integracja społeczna

Dziedzina wsparcia: 2.Kultura i sztuka

Kierunek działań: 1.Poprawa oraz rozwój infrastruktury kulturalnej

Partner wiodący projektu – Lead Partner - Gmina Pieńsk

Partner Projektu – Stowarzyszenie„Europa-Haus Görlitz e.V“

Wartość projektu ogółem: 766.391,64 €

Dofinansowanie (85%) 651.432,89 €

Wkład własny (15%) 114.958,75 €

Herb Gminy Pieńsk

Gmina Pieńsk:

Wartość projektu: 566.419,66 €,

Dofinansowanie (85%): 481.456,71 €

Wkład własny Gminy Pieńsk(15%): 84.962,95€

Logo Stowarzyszenia Europa-Haus

Stowarzyszenie „Europa–Haus Görlitz e.V“:

Wartość projektu: 199.971,98 €

Dofinansowanie (85%): 169.976,18 €

Wkład własny Stowarzyszenia Europa-Haus(15%): 29.995,80 €

Gmina Pieńsk jest odpowiedzialna za realizację całego projektu (zasada Lead Partnera), a w szczególności za działania twarde – inwestycyjne tj. przebudowa i modernizacja Domu Kultury wraz z wyposażeniem, natomiast w zakresie działania Stowarzyszenie „Europa–Haus Görlitz e.V.” ujęto działania o charakterze tzw. „miękkim” tj. szkolenia, warsztaty, interkulturowe spotkania integracyjne itp.

W ramach modernizacji Domu Kultury przede wszystkim dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych czyli „EuRegioKom Pieńsk” bez barier.

W projekcie budowlanym wykonano m.in.:

 • montaż windy,
 • remont i wymianę wszystkich instalacji,
 • remont i przebudowę istniejących pomieszczeń ze szczególnym naciskiem na modernizację sali widowiskowej, umieszczeniu biblioteki na parterze i utworzeniu multimedialnej sali konferencyjnej oraz biura euroregionalnego na I piętrze,
 • adaptację strychu, gdzie powstanie sala wystawowa - galeria, pomieszczenie „warsztaty kreatywne”, miejsce spotkań kulturowych dla zespołów ludowych.
 • Zakupiono nowoczesne wyposażenie do sali konferencyjnej i profesjonalne nagłośnienie sali widowiskowej.

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy transgranicznej na polsko-saksońskim pograniczu, stworzenie wspólnych narzędzi promujących region pogranicza.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie