Jesteś tutaj: Start
Spis Rolny 2020

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Realizacja projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk” 2020r.

23 września 2020

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŚrodowiskaGerb Gminy Pieńsk

W dniu 28 sierpnia 2020r. zostało zakończone zadanie realizowane przez firmę: AUTU-ZłOM Usługi Pogrzebowe "EDEN" B. Paź, Świniary Stare, 39-400 Tarnobrzeg, polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pieńsk, w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pieńsk w 2020 roku”.

Czytaj więcej o: Realizacja projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk” 2020r.
Powiększ zdjęcie Plac%20zabaw%20w%20Dłużynie%20Dolnej%20współfinansowany%20dotacją%20dla%20Gminy%20w%20ramach%20Odnowy%20Wsi%20Dolnośląskiej

Dotacja dla Gminy w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej

22 września 2020

logo programu odnowa wsi dolnośląskiej

Na podstawie umowy nr 31/2020 z dnia 3.08.2020 r. Firma Argon Klaudiusz Półtorak z siedzibą  w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 121/86,  wybudowała plac zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej.

Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 50%, pozostałą część pokryły sołectwo Dłużyna Dolna i Gmina Pieńsk. 

Wartość zadania po rozeznaniu rynkowym wyniosła 57.691,92 zł brutto.

Czytaj więcej o: Dotacja dla Gminy w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej

Umiem pływać

22 września 2020

logo projektu Umiem pływać

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Pieńsku oraz Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej będą uczestniczyć w projekcie „Dolnoślązak Umie pływać 2020” współfinansowanym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w roku 2020 w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz budżetu Gminy Pieńsk.         

Czytaj więcej o: Umiem pływać
Powiększ zdjęcie

Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku

21 września 2020

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Gmina Pieńsk, jako jeden z Partnerów Projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”, wykonała następujący zakres prac:

Czytaj więcej o: Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku

XIX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

21 września 2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  tj. Dz. U. z  2020 roku, poz. 713 )  uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 13:00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji  w Pieńsku

odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

z proponowanym porządkiem obrad :

Czytaj więcej o: XIX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Centrum Edukacyjno Szkoleniowe w Małomicach

16 września 2020

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie” zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie następujących robót budowlanych:. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki poprzez budowę wolnostojącego budynku usługowego (Centrum Edukacyjno Szkoleniowego) w Małomicach. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonego projektu budowlanego, mapek oraz przedmiaru robót budowlanych kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załączniki nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego.

Operacja pn. „Korzenie i Skrzydła” (KIS) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, PODDZIAŁANIE:19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”

Informacje szczegółowe na stronie: https://www.bory.org.pl/2020/09/centrum-edukacyjno-szkoleniowe-w-malomicach/

Czytaj więcej o: Centrum Edukacyjno Szkoleniowe w Małomicach