Jesteś tutaj: Start
Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Dofinansowanie wycieczki członków Koła Polskiego Związku Niewidomch w Zgorzelcu

17 maja 2022

herb Gminy Pieńsk

W dniu 11.05.2022 roku przy dofinansowaniu Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk odbyła się wycieczka członków Koła Polskiego Związku Niewidomch w Zgorzelcu i ich przewodników oraz wolontariuszy do Jeleniej Góry.

W programie było zwiedzanie nowo powstałego Muzeum Motoryzacji oraz spacer i zwiedzanie Starego Miasta Jelenia Góra. W trakcie zwiedzania uczestnicy zapoznali się z jego historią.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie wycieczki członków Koła Polskiego Związku Niewidomch w Zgorzelcu

DODATEK AKTYWIZACYJNY

17 maja 2022

ZYSKAJ DODATKOWE PIENIĄDZE - NAWET 515,40 ZŁ NETTO
ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK AKTYWIZACYJNY

  • jeśli jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w Polsce,
  • jeśli w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/swiadczenia-pieniezne/dodatek-aktywizacyjny
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ul.Pułaskiego14 (pok. nr 4 tel. 757770504)

Czytaj więcej o: DODATEK AKTYWIZACYJNY

"Moje Ciepło" - dofinansowanie na zakup i montaż nowych pomp ciepła

11 maja 2022

herb Gminy Pieńsk

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje właścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o uruchomieniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „Moje Ciepło” na zakup i montaż nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu).

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w trybie ciągłym w okresie od 29.04-2022 – 31.12.2026 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku--2021

Czytaj więcej o: "Moje Ciepło" - dofinansowanie na zakup i montaż nowych pomp ciepła

Informacja w sprawie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

9 maja 2022

grafika reklamowa

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku przypomina, że od 01 lipca 2021r. 

właściciele/ zarządcy  budynków mieszkalnych i niezamieszkałych mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można złożyć na dwa sposoby:

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej

6 maja 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje mieszkańców, że złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w dniu 28.07.2021 roku na operację pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej” uzyskał pozytywną decyzję i zostanie po procedurze przetargowej zrealizowany w 2022 roku.

Infrastruktura powstanie na działce będącej własnością Gminy Pieńsk nr 47/1 Obr. 0004 Dłużyna Górna.

Całkowita wartość zadania wynosi 227.540,75 zł, w tym wartość uzyskanej pomocy w wysokości 125.032,00 zł, wkład własny Gminy Pieńsk oraz sołectwa Dłużyna Górna w wysokości 102.508,75 zł

Czytaj więcej o: Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej

Dolnoślązak Umie Pływać 2022

5 maja 2022

grafika reklamowa

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2   w Pieńsku będą uczestniczyć w projekcie „Dolnoślązak Umie Pływać 2022” współfinansowanym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w roku 2022 w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz budżetu Gminy Pieńsk.         

Gmina Pieńsk otrzymała zgodę na zorganizowanie 4 grup po 15 osób, czyli łącznie z Programu skorzysta 60 dzieci z klas 1-3.

Czytaj więcej o: Dolnoślązak Umie Pływać 2022