Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
ePUAP

AZBEST w Gminie Pieńsk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakończono realizacje projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

24 października 2017

W dniu 23 października 2017 roku gmina Pieńsk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o umowę dotacji nr 278/D/OZ/JG/2017 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

Czytaj więcej o: Zakończono realizacje projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2017r.

30 marca 2017

Gmina Pieńsk informuje, że pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest, pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”

Na realizację ww. zadania dla Gminy Pieńsk zostało przyznane dofinansowanie: dotacja w kwocie 13.589,00 zł, co stanowi 85% kosztów projektu.

Wartość ogólną zadania oszacowano na kwotę 15.987,46 zł.

Nabór wniosków do konkursu organizowany był przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zrealizowano projekt - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk

28 października 2015

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku informuje o zrealizowanym projekcie przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”

Czytaj więcej o: Zrealizowano projekt - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

20 października 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, że w dniu 16 czerwca 2015r. pomiędzy gminą Pieńsk, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Miasta i Gminy Pieńsk."

Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Aktualizacja inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Pieńsk

20 października 2015

W sierpniu bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wykazała, iż na terenie Gminy Pieńsk znajduje się 29 272,87 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 322 001,57 kg tych wyrobów.

Czytaj więcej o: Aktualizacja inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Pieńsk