SPIS Powszechny 2021

Materiały informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o osiągniętych w roku 2018 poziomach recyklingu

6 maja 2019

Informacja o osiągniętych w roku 2018 przez gminę Pieńsk, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) informujemy że:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 26 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 31 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wynosi 100%

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pieńsk za 2018 r.

6 maja 2019

Informacja o osiągniętych w roku 2017 poziomach recyklingu

24 kwietnia 2018

Informacja o osiągniętych w roku 2017 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) informujemy że:

  • osiągnięty przez Gminę Pieńsk w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 33 %
  • osiągnięty przez Gminę Pieńsk w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 21 %

Poziomy wymagane do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 45 %
  • poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 20 %

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pieńsk za 2017 rok.

24 kwietnia 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pieńsk za 2016 rok.

24 kwietnia 2017

Informacja o osiągniętych w roku 2016 poziomach recyklingu

24 kwietnia 2017

Informacja o osiągniętych w roku 2016 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych w roku 2016 poziomach recyklingu