Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami / Opłaty
SPIS Powszechny 2021

Opłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie. (np. za miesiąc styczeń 2014r. płatność do 31.01.2014r., za luty 2014r. płatność do 28 lutego 2014r. itd.)

  • Opłatę wnosi się przelewem na indywidualny rachunek bankowy podatnika (do uzyskania w kasie Urzędu) lub pod nr 757786511 wew. 128.

  • W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko osoby składającej deklarację oraz adresy nieruchomości, których dotyczą opłaty.

  • Podstawą wniesienia opłaty jest złożona deklaracja, lub decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk, (nie ma żadnych książeczek wpłat, umów).

Stawki z uchwały nr 167 z dnia 26 listopada 2020 roku