Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Sołectwa Gminy Pieńsk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Stojanów

Powierzchnia 725 ha, 35% powierzchni sołectwa to lasy. Malowniczy charakter doliny Bielawki stwarza możliwości turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania terenów.

Bielawa Dolna

Powierzchnia 2420 ha, w tym Prędocice 720 ha. 80% ogólnej powierzchni sołectwa stanowią lasy. Dominują bory sosnowe. Na szczególną uwagę zasługuje Dolina Nysy Łużyckiej, od Prędocic do granicy gminy, ze stromymi (10-20 m) brzegami oraz aleja starych lip, zasługująca na ochronę w formie pomnika przyrody.

Lasów

Powierzchnia 627 ha. Znajdują tu się złoża naturalnego kruszywa: żwiry jedno- i wielofrakcyjne. Status zabytku ma dwór w Lasowie z 1593 r. oraz park.

Żarka nad Nysą

Powierzchnia 400 ha. Grunty wykorzystywane są rolniczo w ok. 78%. Na ok. 50 ha powierzchni zalegają złoża kruszywa w kategorii Ci+B.

Żarki Średnie

Powierzchnia 305 ha. Grunty sołectwa wykorzystywane są rolniczo. W Żarkach Średnich znajduje się wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków dwór murowany z 1640 r., przebudowany w XVIII i XIX w. Status zabytku ma również kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z 1700 r., mur z XV/XVI w., budynek szkoły, pochodzący z XIX w. i wiatrak murowany w XVII/XIX w.

Dłużyna Górna

Powierzchnia 828 ha. Grunty wykorzystywane są rolniczo, 72 % powierzchni stanowią grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dłużyna Górna jest częściowo zwodociągowana.

Dłużyna Dolna

Powierzchnia 1755 ha. Grunty sołectwa wykorzystywane są rolniczo, 63% powierzchni to grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Bielawa Górna - Strzelno

Powierzchnia 982 ha, w tym Bielawa Górna 462 ha i Strzelno 520 ha. Miejscowości te graniczą z gminą Węgliniec i gminą Lubań. Są to wsie o charakterze typowo rolniczym.