Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Tradycje szklarskie na polsko-czeskim pograniczu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logosy projektu

Projekt „Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Realizator projektu: Fundacja Eko Region

Gminy partnerskie:

  • Gmina Pieńsk i czeska gmina Hertmanice
  • dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkło i tradycje związane z przemysłem szklarskim to dziedzictwo kulturowe całego regionu pogranicza. Brak ich kultywowania powoduje, iż dziś coraz częściej jest to dziedzictwo zapomniane. Niniejsza publikacja ma przyczynić się do kultywowania, propagowania i upowszechniania tradycji przemysłu szklarskiego obszaru wspólnego pogranicza.

W tym celu realizowany jest projekt partnerski pn. "Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich" wszelkie informacje umieszczone są na stronie internetowej http://cz-pl-s.eu/piensk/

W ramach projektu zaplanowano m.in. wykonanie "ścieżki szkła" wzdłuż ul. Łużyckiej w Pieńsku, zamontowano 6 tablic informacyjnych, stojaki na rowery oraz ławki.

Artykuły

Przejdź do - „Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich

„Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich

2 marca 2021

loga uczestników

Informujemy o realizacji projektu, którego celem jest promocja turystycznych walorów regionu pogranicza z wykorzystaniem tradycji szklarskich.

W ramach projektu odbędą się warsztaty szklarskie dla uczniów szkół i konferencja tematyczna w Pieńsku.

Ponad to w opracowaniu są folder i kalendarz związany ze szklarstwem.

W Jeleniej Górze, Pieńsku i Herzmanicach prezentowana jest wystawa plenerowa poświęcona szklarstwu i jego tradycjom. W Pieńsku powstała także szklarska ścieżka edukacyjna zlokalizowana przy ul. Łużyckiej składająca się z 6 tablic prezentująca tradycje szklarskie regionu. Na trasie ścieżki znajdują się miejsca do siedzenia i stojak na rowery. 

Podsumowaniem projektu będzie polsko-czeska KONFERENCJA „Tradycje szklarskie na pograniczu czesko-polskim” która odbędzie się prawdopodobnie w połowie roku lub jesienią w Pieńsku. W jej programie przewidziano interesujące referaty związane z tradycjami szklarskimi regionu oraz wycieczka studyjna.
Projekt realizowany w Partnerstwie Gminy Pieńsk, Gminy Heřmanice oraz Fundacja Eko Region.

Więcej informacji o projekcie na www.cz-pl-s.eu

 logosy projektu

Projekt „Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa