Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). 

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Artykuły

Budowa boiska wielofunkcyjnego

5 maja 2022

21 lutego 2022 roku Lider Projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V” w imieniu Gminy Pieńsk podpisał aneks do umowy o dofinansowanie nr PLSN.01.01.00-02-0099/17/04 z dnia 21.11.2018 roku zwiększający wartość dofinansowania o kwotę 64.741,91 EUR.

Dodatkowe środki przeznaczone są na budowę boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki koszykowej i siatkówki, które powstanie do końca 2022 r. na działce nr 115/1 Obr. III, AM-4 w Pieńsku.

Tym samym wartość dofinansowania Projektu wzrosła do kwoty 249.248,17 EUR  a realizacja Projektu została wydłużona do dnia 31.12.2022 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Przygoda z Nysą – aneks do umowy

28 kwietnia 2021

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Informujemy o zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie, w wyniku którego zmieniło się dofinansowanie dla Gminy Pieńsk

do kwoty 197.792,98 euro i czasu realizacji do 31.12.2021 r.

 

Fundusze Europejskie to też międzynarodowe programy Interreg.

21 kwietnia 2021

Grafika ze zdjęciami projektów i napisami: 30 lat współpracy ponad granicami. Efekty programów Interreg z udziałem Polski.

Interreg od 30 lat w Europie, a od 16 lat w Polsce z powodzeniem wspiera współpracę między ludźmi ponad granicami. Programy Interreg ułatwiają wspólne rozwiązywanie problemów i wymianę wiedzy. Dzięki nim budujemy sąsiedzkie relacje i uczymy się współpracować w międzynarodowym partnerstwie. Podejmując wspólne wyzwania z zagranicznymi partnerami możemy wspólnie i skutecznie pokonywać istniejące bariery.

Zapraszamy na premierę filmu o współpracy ponad granicami w ramach Interreg

Przejdź do - Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku

Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku

21 września 2020

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Gmina Pieńsk, jako jeden z Partnerów Projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”, wykonała następujący zakres prac:

Czytaj więcej o: Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku
Przejdź do - Postępy prac remontowych Punktu Informacji Turystycznej w Pieńsku.

Postępy prac remontowych Punktu Informacji Turystycznej w Pieńsku.

12 września 2019

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Przygoda z Nysą – w Gminie Pieńsk

31 stycznia 2019

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

 

Realizacja projektu w okresie: 01.01.2019 r. - 30.11.2020 r.

Budżet projektu Gminy Pieńsk: 165.487,75 euro - wydatki kwalifikowalne, 140.664,36 euro - suma dofinansowania

Gmina Pieńsk w ramach projektu wykona m.in.:

  • adaptacja pomieszczenia i przystosowanie go na Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku,
  • zakup wyposażenia biurowego (meble, komputer z oprogramowaniem, drukarka i kopiarka),
  • zakup rowerów 30 szt. dla dorosłych, 10 szt. dla dzieci,
Czytaj więcej o: Przygoda z Nysą – w Gminie Pieńsk