SPIS Powszechny 2021

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). 

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Artykuły

Przejdź do - Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku

Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku

21 września 2020

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Gmina Pieńsk, jako jeden z Partnerów Projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”, wykonała następujący zakres prac:

Czytaj więcej o: Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku
Przejdź do - Postępy prac remontowych Punktu Informacji Turystycznej w Pieńsku.

Postępy prac remontowych Punktu Informacji Turystycznej w Pieńsku.

12 września 2019

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Przygoda z Nysą – w Gminie Pieńsk

31 stycznia 2019

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

 

Realizacja projektu w okresie: 01.01.2019 r. - 30.11.2020 r.

Budżet projektu Gminy Pieńsk: 165.487,75 euro - wydatki kwalifikowalne, 140.664,36 euro - suma dofinansowania

Gmina Pieńsk w ramach projektu wykona m.in.:

  • adaptacja pomieszczenia i przystosowanie go na Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku,
  • zakup wyposażenia biurowego (meble, komputer z oprogramowaniem, drukarka i kopiarka),
  • zakup rowerów 30 szt. dla dorosłych, 10 szt. dla dzieci,
Czytaj więcej o: Przygoda z Nysą – w Gminie Pieńsk

Ponad 2 miliony Euro na Przygodę z Nysą!

18 grudnia 2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

W piątek 14 grudnia  w Gminie Zgorzelec wszyscy szefowie instytucji, które będą realizować etap piąty projektu „Przygoda z Nysą” podpisali umowę partnerską. A co to dla nas oznacza? Profesjonalne wystawy przygotowane przez niemieckie muzea, promocja naszego regionu, która przyciągnie w te rejony turystów, którzy o nas nie słyszeli, nowe ścieżki rowerowe - w Zgorzelcu (na zalewie), w Łagowie aż do Pokrzywnika, nieopodal Żar i w Lubsku oraz informacja turystyczna w Pieńsku. Przygoda z Nysą trwa już od ponad 8 lat. Projekt ten znacząco już podniósł poziom turystyki na pograniczu polsko – niemieckim, jednak terenie Gminy Zgorzelec nadal znajduje się wiele niezwykłych zasobów naturalnych oraz potencjał infrastrukturalny położony nieopodal Nysy Łużyckiej, który zostanie wykorzystany do dalszego rozwoju turystyki w trakcie trwania nadchodzącego V etapu projektu.

Czytaj więcej o: Ponad 2 miliony Euro na Przygodę z Nysą!

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”

4 grudnia 2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

W dniu 21.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V” opiewająca na kwotę 2.292.568,02 euro rozdzielone pomiędzy wszystkich partnerów projektu. Partnerami Gminy Zgorzelec podczas realizacji V etapu tego projektu są: Powiat Goerlitz, Senckenberg Museum fur Naturkunde Goerlitz, Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur, Gmina Miejska Zgorzelec, Powiat Żarski, Miasto i Gmina Pieńsk, Nadleśnictwo Lipinki oraz Gmina Żary.

Głównymi zadaniami Partnerów w trakcie trwania nowego etapu projektu będą: budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji oraz wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego poprzez regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”