Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa  4 Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie  1.OSI - 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – OSI

Artykuły

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

24 stycznia 2020

Aneks nr RPDS.04.02.01-02-0009/16-04 z dnia 23-01-2020 r. do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A” nr RPDS.02.02.01-02-0009/16-00 z dnia 10.04.2017 r.

Zmiana w budżecie:

11.035.227,96 zł brutto – wartość ogółem

8.970.917,04 zł – wartość wydatków kwalifikowanych

7.625.279,48 zł – wartość dofinansowania

Wskaźniki rezultatu i produktu:

18 km – długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

850 RLM – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

29 października 2018

Aneks nr RPDS.04.02.01-02-0009/16-02 z dnia 10.10.2018 r. do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A” nr RPDS.02.02.01-02-0009/16-00 z dnia 10.04.2017 r.

Zmiana w budżecie:

12.890.888,00 zł brutto – wartość ogółem

10.479.583,74 zł – wartość wydatków kwalifikowanych

8.907.646,18 zł – wartość dofinansowania

3.983.241,82 zł – wkład własny Gminy Pieńsk

IV etap inwestycji będzie realizowany do dnia 31.10.2019 r.

Zmiana we wskaźnikach:

18 km – długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

850 RLM – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Zwiększenie dofinansowania z EFRR.

4 stycznia 2018

w Projekcie "Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A"

w związku z trzema przetargami na roboty budowlane (oferty we wszystkich 3 postępowaniach przekroczyły wartość kosztorysową) Gmina Pieńsk wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania z EFRR.

Czytaj więcej o: Zwiększenie dofinansowania z EFRR.
Przejdź do - Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

11 kwietnia 2017

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk - Jan Magda oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Pieńsk korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę systemu sieci kanalizacyjnej w Gminie i wzrost dostępności do niego co przyczyni się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców Gminy Pieńsk.

Odbiorcami projektu jest społeczność Gminy Pieńsk – mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby odwiedzające.

W szczególności grupą odbiorców będą mieszkańcy Dłużyny Dolnej, Dłużyny Górnej, Bielawy Górnej i Strzelna oraz ulicy Zgorzeleckiej i Strumykowej w Pieńsku, ponieważ w tych miejscowościach wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna, stwarzająca możliwość przyłączenia się do niej.

Dzięki podpisaniu umowy Gmina Pieńsk pozyskała z UE środki na realizację projektu w wysokości 8.173.515,87 zł, ponadto Gmina będzie występowała o zwrot podatku VAT w wysokości ponad 2 mln zł

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy

Informacje o projekcie

11 kwietnia 2017

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa  4 Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie 1.OSI - 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – OSI

Czytaj więcej o: Informacje o projekcie