ePUAP

Harmonogram odławiania bezdomnych zwierząt w 2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

w sprawie harmonogramu odławiania bezdomnych zwierząt w 2017 roku

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U. Z 1998r. nr 116, poz.753) oraz określenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami w Gminie Pieńsk,Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk  zawiadamia o terminach przeprowadzenia czterech planowanych akcjach odławiania bezdomnych zwierząt w granicach Miasta i Gminy Pieńsk w roku 2017, które odbędą się w dniach

13 luty 2017r.
18 kwietnia 2017r.
11 września 2017r.
13 listopada 2017r.

Podmiot wykonujący wyłapywanie:

Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, Dłużyna Górna 1F, 59-930 Pieńsk, tel.75 77 80 412, prowadzone przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt „ Organizacja Pożytku Publicznego, pl. Słowiański 17/3, 65-069 Zielona Góra.

Odłowione zwierzęta zostaną umieszczone w:

Schronisku dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, Dłużyna Górna 1F, 59-930 Pieńsk, tel.75 77 80 412, prowadzone przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt„ Organizacja Pożytku Publicznego, pl. Słowiański 17/3, 65-069 Zielona Góra.

Pouczenie

Na podstawie art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) za zwierzęta bezdomne – rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.