Spis Rolny 2020

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIEŃSK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIEŃSK W SEZONIE - 2019/2020 

Drogi krajowe: droga krajowa nr 94 – Strzelno

Rejon Dróg Krajowych w Lubaniu tel. 757612251
mgr inż. Adam Śmigielski tel. 600805604
Krzysztof Grzegorczyk tel. 662297776
Rejon Bolesławiec tel. 757322891

Drogi wojewódzkie: nr 351 i 353

Dolnośląski Zarząd Dróg we Wrocławiu ul. Krakowska 28
Telefon kontaktowy:

 • 713441480 Dolnośląski Zarząd Dróg we Wrocławiu,
 • 757551018 Oddział Jelenia Góra
 • 757716603 Obwód drogowy Tylice – Waldemar Jarosz

Wykonawca:

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8c 59-700 Bolesławiec tel. 75721756
 • Paweł Bednarski - Kierownik 509572919
 • Tadeusz Prochowiak - Z-ca kierownika 503036646
 • Waldemar Kinuch - Starszy dyspozytor 668955750

Drogi powiatowe:

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii WP 8a tel. 757750182
ASTRA Andrzej Mazurkiewicz
59-940 Stary Węgliniec ul. Główna 4
Andrzej Mazurkiewicz tel. 609179952

Drogi gminne i dojazdowe:

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku ul. Bolesławiecka 29 tel. 757786511:14

 • Jan Magda - 664771411
 • Henryka Breczko - 604633516

Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Górna, Strzelno, Żarki Średnie, miasto Pieńsk, Bielawa Dolna, Stojanów, Lasów, Żarka nad Nysą

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku tel. 75 7786357

 • Beata Zienkiewicz - tel. 728336710
 • Tadeusz Sobania – tel. 604192307
 • Paweł Majchrzyk – tel. 726125530

Informacja o realizacji zadania Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020

Porozumieniem z dnia 07 października 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk powierzył Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Pieńsk w sezonie 2019/2020.

Osoby odpowiedzialne za prawidłowe i niezwłoczne podjęcie działań w przypadku wystąpienia zimowych zjawisk atmosferycznych lub interwencji mieszkańców i użytkowników dróg, podając poniższe dane do publicznej wiadomości:

URZĄD MIASTA I GMINY W PIEŃSKU – tel. 757786511:514

 • Jan Magda - Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – tel. 664771411
 • Henryka Breczko – pracownik Urzędu Miasta i Gmin w Pieńsku – tel. 604633516

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIEŃSKU – tel. 75 7786357

 • Beata Zienkiewicz - tel. 728336710
 • Tadeusz Sobania – tel. 604192307
 • Paweł Majchrzyk – tel. 726125530

Od 01 listopada 2019 do 31 marca 2020 roku, w czasie występowania opadów śniegu, oblodzeń jezdni i chodników wprowadzone zostaną całodobowe dyżury, a usługi: odśnieżanie, posypywanie miejsc oblodzonych wykonywane będą na bieżąco.