Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
ePUAP

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIEŃSK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIEŃSK W SEZONIE - 2018/2019 

Porozumieniem z dnia 23 października 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk powierzył Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Pieńsk w sezonie 2018/2019.

Osoby odpowiedzialne za prawidłowe i niezwłoczne podjęcie działań w przypadku wystąpienia zimowych zjawisk atmosferycznych lub interwencji mieszkańców i użytkowników dróg, podając poniższe dane do publicznej wiadomości:

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku ul. Bolesławiecka 29 tel. 757786511 do 14

 • Jan Magda - Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – tel. 664771411
 • Henryka Breczko - tel. 604633516

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku tel. 75 7786357

 • Beata Zienkiewicz – tel. 728336710
 • Tadeusz Sobania - tel. 604192307
 • Paweł Majchrzyk – tel. 726125530

Od 1 listopada 2018 do 31 marca 2019 roku, w czasie występowania opadów śniegu, oblodzeń jezdni i chodników wprowadzone zostaną całodobowe dyżury, a usługi: odśnieżanie, posypywanie miejsc oblodzonych wykonywane będą na bieżąco.

Drogi powiatowe:

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii WP 8a tel. 757750182

 • P.P.H.U. ,,Rex Dom", Maciej Wołczyk
  Strzelno 28
  59- 930 Pieńsk
  Numery kontaktowe osób dyżurujących przy realizacji w/w zadania:
  - Pan Maciej Wołczyk -tel. 603 554 887
  - Pan Radosław Wołczyk -tel. 663 172 262, 603 554 207

 

Drogi krajowedroga krajowa nr 94 – Strzelno

Rejon Dróg Krajowych w Lubaniu tel. 757612251

 • inż Andrzej Nowak tel. 604934352
 • mgr inż. Adam Śmigielski tel. 600805604
 • Bożena Gaworecka tel. 662297768
 • Rejon Bolesławiec tel. 757322891

Drogi wojewódzkie: nr 351 i 353

Dolnośląski Zarząd Dróg we Wrocławiu ul. Krakowska 28

Telefon kontaktowy:

 • 713441480 - Dolnośląski Zarząd Dróg we Wrocławiu,
 • 757551018 - Oddział Jelenia Góra
 • 757716603 - Obwód drogowy Tylice – Waldemar Jarosz

Wykonawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8c, 59-700 Bolesławiec, tel. 75721756

 • 509572919 - Paweł Bednarski - Kierownik
 • 503036646 - Tadeusz Prochowiak - Z-ca kierownika
 • 668955750 - Waldemar Kinuch - Starszy dyspozytor