Jesteś tutaj: Start
ePUAP

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pieńsk za 2017 rok.

24 kwietnia 2018

Informacja o osiągniętych w roku 2017 poziomach recyklingu

24 kwietnia 2018

Informacja o osiągniętych w roku 2017 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) informujemy że:

  • osiągnięty przez Gminę Pieńsk w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 33 %
  • osiągnięty przez Gminę Pieńsk w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 21 %

Poziomy wymagane do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 45 %
  • poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 20 %
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych w roku 2017 poziomach recyklingu

Informacja o pracy Urzędu

23 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE

informuje się

że w dniu 4 maja 2018 r. 
(piątek)

Urząd Miasta i Gminy Pieńsk będzie nieczynny

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej o: Informacja o pracy Urzędu

JAK OPIEKOWAĆ SIĘ OSOBĄ STARSZĄ W DOMU

19 kwietnia 2018

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W PIEŃSKU INFORMUJE

W DNIU 18 CZERWCA 2018 R.
W GODZ. 10.00- 14.00

W EUROREGIONALNYM CENTRUM KULTURY I KOMUNIKACJI W PIEŃSKU

ODBĘDZIE SIĘ DARMOWE SZKOLENIE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PIEŃSK

„JAK OPIEKOWAĆ SIĘ OSOBĄ STARSZĄ W DOMU”

Czytaj więcej o: JAK OPIEKOWAĆ SIĘ OSOBĄ STARSZĄ W DOMU

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

18 kwietnia 2018

ZAWIADOMIENIE

w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz.1300

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Czytaj więcej o: XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Ogłoszenie z dnia 16-04-2018

16 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza III nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 116 o pow. 8366 m² wartość wywoławcza 75.000,00 zł + 23% VAT

W/w działka gruntu położona jest w Pieńsku (obr. IV), przy ul. Szkolnej i ujawniona w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie z dnia 16-04-2018