Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie z dnia 16-04-2018

16 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza III nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 116 o pow. 8366 m² wartość wywoławcza 75.000,00 zł + 23% VAT

W/w działka gruntu położona jest w Pieńsku (obr. IV), przy ul. Szkolnej i ujawniona w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3.

Ogłoszenia z dnia 13-06-2018

13 czerwca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza III nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 53/9 o pow. 2.030 m2 wartość wywoławcza 55. 000 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/8 o pow. 1.210 m2 wartość wywoławcza 47. 000 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 53/9 położona jest w Pieńsku przy ul. Hutniczej. Działka nr 89/8 położona jest w Pieńsku przy ul. Wycieczkowej (obr. IV). Nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej.


 

Czytaj więcej o: Ogłoszenia z dnia 13-06-2018

Ogłoszenie z dnia 18-06-2018

18 czerwca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne:

 • działka nr 116 o powierzchni 8.366 m², położona w Pieńsku w obrębie IV, przy ul. Szkolnej.

Dla nieruchomości gruntowej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość gruntowa przeznaczona jest na tereny przemysłu, baz, składów, budownictwa i magazynów. 

Na zbycie w/w nieruchomości przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

 • I przetarg ustny nieograniczony – w dniu 19 stycznia 2018r.
 • II przetarg ustny nieograniczony – w dniu 16 marca 2018r.
 • III przetarg ustny nieograniczony – w dniu 30 maja 2018r.

Ogłoszenie z dnia 09-07-2018

9 lipca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 1/1 o pow. 5.999 m2 wartość wywoławcza 208.000,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 1/1 położona jest w Pieńsku (obr. IV) przy ul. Żagańskiej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńska położona jest w obszarze projektowanego zespołu obsługi podróżnych (stacja paliw, myjnia, parking i usługi towarzyszące).

Ogłoszenia z dnia 10-10-2018

10 października 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza II nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 117/9 o pow. 0.0027 ha wartość wywoławcza 8.200,00 zł (wartość garażu – 7.260,00 zł ; wartość nieruchomości gruntowej – 940,00 zł )

W/w działka położona jest w Pieńsku obr. II. Zabudowana jest budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 22.66 m². Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, ze stropodachem, niepodpiwniczony w zabudowie szeregowej. Dla nieruchomości gruntowej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015406/5.

Czytaj więcej o: Ogłoszenia z dnia 10-10-2018

Ogłoszenia z dnia 06-07-2017

6 lipca 2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

działka nr 199/16 i działka nr 199/19 o łącznej powierzchni 1959 m², położone w Pieńsku w obrębie II, przy ul. Dąbrowskiego

Obie nieruchomości gruntowe położone są na terenie byłej huty szkła „LUCYNA”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenia z dnia 06-07-2017