Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie z dnia 03-02-2020

3 lutego 2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 89/1 o pow. 1212 m2 wartość wywoławcza 83. 300 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/2 o pow. 1148 m2 wartość wywoławcza 78. 800 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/3 o pow. 1152 m2 wartość wywoławcza 79. 000 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/4 o pow. 1155 m2 wartość wywoławcza 74. 500 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/5 o pow. 1158 m2 wartość wywoławcza 74. 600 zł + 23% VAT

W/w działki gruntu położone są w Pieńsku (obr. IV), przy ul. Środkowej. Ujawnione są w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej ( domy jednorodzinne ).

Ogłoszenie z dnia 25-02-2020

25 lutego 2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 131 o pow. 7.829 m2 wartość wywoławcza 80.000,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 131 położona jest w Pieńsku (obr. IV) przy ul. Szkolnej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńska położona jest w obszarze terenów przeznaczonych na bazy przedsiębiorstw, składy, magazyny, parkingi samochodów ciężarowych, bazy transportowe lub tp. ( 28 P,EE, EG).

W projekcie nowego mpzp działka nr 131 znajduje się w obszarze terenów przeznaczonych na lokalizację ogniw fotowoltaicznych.

Ogłoszenia z dnia 24-03-2020

24 marca 2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 172/2 o pow. 1.243 m² wartość wywoławcza 48.200,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 172/2 o pow. 1.243 m² położona jest w Pieńsku obr. II, przy ul. Hutniczej i ul. Henryka Dąbrowskiego. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015406/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: lokalizację budynku mieszkalnego, budynku usługowego lub budynku mieszkalno-uslugowego.


Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 104/3 o pow. 1.545 m² wartość wywoławcza 50.000,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 104/3 o pow. 1.545 m² położona jest w Żarkach Średnich gmina Pieńsk. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00055802/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Żarki Średnie położona jest w obszarze terenów przeznaczonych na zainwestowanie wiejskie.


Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza III nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 89/1 o pow. 1212 m2 wartość wywoławcza 83. 300 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/2 o pow. 1148 m2 wartość wywoławcza 78. 800 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/3 o pow. 1152 m2 wartość wywoławcza 79. 000 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/4 o pow. 1155 m2 wartość wywoławcza 74. 500 zł + 23% VAT

W/w działki gruntu położone są w Pieńsku (obr. IV), przy ul. Środkowej. Ujawnione są w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej ( domy jednorodzinne ).

Ogłoszenie z dnia 23-04-2020

23 kwietnia 2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza III nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 131 o pow. 7.829 m2 wartość wywoławcza 80.000,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 131 położona jest w Pieńsku (obr. IV) przy ul. Szkolnej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńska położona jest w obszarze terenów przeznaczonych na bazy przedsiębiorstw, składy, magazyny, parkingi samochodów ciężarowych, bazy transportowe lub tp. ( 28 P,EE, EG).

W projekcie nowego mpzp działka nr 131 znajduje się w obszarze terenów przeznaczonych na lokalizację ogniw fotowoltaicznych.

Ogłoszenie z dnia 30-09-2019

1 października 2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 42/14 o pow. 1106 m2 wartość wywoławcza 28. 500 zł + 23% VAT

W/w działka położona jest w Pieńsku (obr. I), przy ul. Ogrodowej. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015371/0. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość położona jest na obszarach z możliwością sytuowania nowych zakładów rzemieślniczych, w kwartale oznaczonym symbolem 18 M,UR.

Ogłoszenie z dnia 11-12-2019

12 grudnia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

 • działka nr 89/1 o pow. 1212 m2 wartość wywoławcza 83. 300 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/2 o pow. 1148 m2 wartość wywoławcza 78. 800 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/3 o pow. 1152 m2 wartość wywoławcza 79. 000 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/4 o pow. 1155 m2 wartość wywoławcza 74. 500 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/5 o pow. 1158 m2 wartość wywoławcza 74. 600 zł + 23% VAT
 • działka nr 89/6 o pow. 1236 m2 wartość wywoławcza 72. 500 zł + 23% VAT

W/w działki gruntu położone są w Pieńsku (obr. IV), przy ul. Środkowej. Ujawnione są w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej ( domy jednorodzinne ).