ePUAP

Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie z dnia 09-07-2018

9 lipca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 1/1 o pow. 5.999 m2 wartość wywoławcza 208.000,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 1/1 położona jest w Pieńsku (obr. IV) przy ul. Żagańskiej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńska położona jest w obszarze projektowanego zespołu obsługi podróżnych (stacja paliw, myjnia, parking i usługi towarzyszące).

Ogłoszenia z dnia 10-10-2018

10 października 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza II nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 117/9 o pow. 0.0027 ha wartość wywoławcza 8.200,00 zł (wartość garażu – 7.260,00 zł ; wartość nieruchomości gruntowej – 940,00 zł )

W/w działka położona jest w Pieńsku obr. II. Zabudowana jest budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 22.66 m². Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, ze stropodachem, niepodpiwniczony w zabudowie szeregowej. Dla nieruchomości gruntowej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015406/5.

Czytaj więcej o: Ogłoszenia z dnia 10-10-2018

Ogłoszenia z dnia 06-07-2017

6 lipca 2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

działka nr 199/16 i działka nr 199/19 o łącznej powierzchni 1959 m², położone w Pieńsku w obrębie II, przy ul. Dąbrowskiego

Obie nieruchomości gruntowe położone są na terenie byłej huty szkła „LUCYNA”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenia z dnia 06-07-2017

Ogłoszenia z dnia 07-08-2017

7 sierpnia 2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

działka nr 70/1 o pow. 932 m² wartość wywoławcza 16.000 zł + 23% VAT

W/w działka położona jest w Strzelnie gmina Pieńsk. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015380/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Strzelno przeznaczona jest pod lokalizację funkcji związanych z obsługą podróżnych i komunikacji samochodowej (parkingi, handel, gastronomia, motel i pokrewne).

Czytaj więcej o: Ogłoszenia z dnia 07-08-2017

Ogłoszenie z dnia 22-08-2017

22 sierpnia 2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na wynajęcie 2 pomieszczeń gospodarczych stanowiący mienie gminne.

1. oznaczenie geodezyjne
Pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow.8,40 m2 położone w Pieńsku Obr.II w Strefie A, nr księgi wieczystej JG1Z/00015433/3
2. opis nieruchomości
działka nr 199/18 Obr.II położona w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 44 zabudowana budynkami przemysłowymi,magazynowymi budynkiem administracyjnym i socjalnym
3.przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
- przemysł, bazy, składy, magazyny (kwartał 6 P/M)

Czytaj więcej o: Ogłoszenie z dnia 22-08-2017

Ogłoszenie z dnia 22-09-2017

22 września 2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

działka nr 199/16 i działka nr 199/19 o łącznej powierzchni 1959 m², położone w Pieńsku w obrębie II, przy ul. Dąbrowskiego

Obie nieruchomości gruntowe położone są na terenie byłej huty szkła „LUCYNA”. Zabudowane są obiektem dwukondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej z rampą o powierzchni użytkowej 3.206,82 m², z zapleczem biurowo-socjalnym. Stan techniczny zabudowań i standard wykończenia obiektu ocenia się jako dobry. Dla nieruchomości gruntowych Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu prowadzi księgi wieczyste: JG1Z/00033266/3 i JG1Z/00015433/3. Obiekt obciążony jest umową najmu. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten zostanie zagwarantowany poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie z dnia 22-09-2017