Spis Rolny 2020

Materiały informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pieńsk za 2015 rok.

21 kwietnia 2016

Informacja o osiągniętych w roku 2015 poziomach recyklingu

21 kwietnia 2016

Informacja o osiągniętych w roku 2015 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych w roku 2015 poziomach recyklingu