Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). 

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Artykuły

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”

4 grudnia 2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

W dniu 21.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V” opiewająca na kwotę 2.292.568,02 euro rozdzielone pomiędzy wszystkich partnerów projektu. Partnerami Gminy Zgorzelec podczas realizacji V etapu tego projektu są: Powiat Goerlitz, Senckenberg Museum fur Naturkunde Goerlitz, Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur, Gmina Miejska Zgorzelec, Powiat Żarski, Miasto i Gmina Pieńsk, Nadleśnictwo Lipinki oraz Gmina Żary.

Głównymi zadaniami Partnerów w trakcie trwania nowego etapu projektu będą: budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji oraz wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego poprzez regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”