Gmina Pieńsk

Obowiązek udziału w Spisie Powszechnym

13 maja 2021

Logo NSP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do końca września.

Spis jest obowiązkowy, dotyczy on każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski.

Podstawową formą dokonania spisu jest samodzielnie spisanie się przez internet. Ta metoda jest najbardziej dogodna dla każdego z nas, bo w najbardziej komfortowych warunkach, w dowolnym czasie i miejscu można wypełnić ten obowiązek korzystając z licznych podpowiedzi, które są umieszone w aplikacji. Nie zajmuje to więcej niż 15-20 min.

Respondenci mają czas na samospis do momentu, kiedy dzwoni do nich rachmistrz spisowy.  

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Kara grzywny może zostać nałożona przez sąd, a jej wysokość może dojść nawet do 5 tys. zł.

Podstawa prawna:

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1775

Art. 17a [Zastosowanie metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego] 13)
  1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego.
  2. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego.
  3. Przekazanie przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym danych z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego zwalnia ją z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.
Art. 28 [Obowiązek udzielania wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi]
  1. Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie informacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy.