ePUAP

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2017

Gmina Pieńsk informuje, że pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest, pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”

Na realizację ww. zadania dla Gminy Pieńsk zostało przyznane dofinansowanie: dotacja w kwocie 13.589,00 zł, co stanowi 85% kosztów projektu.

Wartość ogólną zadania oszacowano na kwotę 15.987,46 zł.

Nabór wniosków do konkursu organizowany był przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.