ePUAP

XLI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2018

ZAWIADOMIENIE

w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz.1300

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Pieńsku odbytej w dniu 28 maja 2018 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Temat sesji:
  Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk za 2017 rok, sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych oraz sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pieńsku.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 13. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zakończenie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Grzegorz Pozauć