Jesteś tutaj: Start
Spis Rolny 2020

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

23 października 2020

komunikat o szkołach

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne

dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Czytaj więcej o: Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

Zwiększone dofinansowanie projektu Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

22 października 2020

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Pieńsk uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wprowadzenie zmian w projekcie, w zakresie zwiększenia wydatków kwalifikowanych projektu i tym samym zwiększenia dofinansowania w projekcie.

Plan finansowy projektu (w PLN) po zmianach:

  • Wartość całkowita projektu: 14 106 568,46
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 11 186 696,92
  • Kwota wydatków niekwalifikowanych: 2 919 871,54
  • Kwota dofinansowania: 9 508 692,39 (85%)
  • Kwota wkładu własnego: 1 678 004,53

Termin zakończenia realizacji projektu pozostaje bez zmian - tj. 30-06-2021 r.

Czytaj więcej o: Zwiększone dofinansowanie projektu Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

Apel o osocze ozdrowieńców

22 października 2020

symbol graficzny COVID

Szanowni Państwo,

EPIDEMIA COVID-19 WCIĄŻ TRWA, A NAWET NIESTETY PRZYBIERA NA SILE.

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA WE WROCŁAWIU ZWRACA
SIĘ Z GORĄCĄ PROŚBĄ DO OSÓB, KTÓRE PRZESZŁY ZAKAŻENIE
SARS-COV-2 O ODDAWANIE OSOCZA.

Czytaj więcej o: Apel o osocze ozdrowieńców

Odbiór odpadów gabarytowych - grudzień 2020 - miasto Pieńsk

22 października 2020

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU MIASTA PIEŃSK
GRUDZIEŃ 2020r.

Czytaj więcej o: Odbiór odpadów gabarytowych - grudzień 2020 - miasto Pieńsk

Odbiór odpadów gabarytowych - grudzień 2020 - tereny wiejskie Gminy Pieńsk

22 października 2020

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU WIEJSKIEGO GMINY PIEŃSK LISTOPAD

- GRUDZIEŃ 2020r.

Czytaj więcej o: Odbiór odpadów gabarytowych - grudzień 2020 - tereny wiejskie Gminy Pieńsk
Powiększ zdjęcie Porozumienie%20samorządów%20w%20zakresie%20Zintegrowanych%20Inwestycji%20Terytorialnych%20Zachodniego%20Obszaru%20Integracji

Porozumienie samorządów w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji

22 października 2020

15 października 2020 r. w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki

odbyła się konferencja sygnatariuszy Porozumienia Zachodniego Obszaru Integracji.

grafika z herbami sygnatariuszy

Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy określające zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji. Przy pomocy ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego realizują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Czytaj więcej o: Porozumienie samorządów w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji