Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje mieszkańców, że złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w dniu 28.07.2021 roku na operację pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej” uzyskał pozytywną decyzję i zostanie po procedurze przetargowej zrealizowany w 2022 roku.

Infrastruktura powstanie na działce będącej własnością Gminy Pieńsk nr 47/1 Obr. 0004 Dłużyna Górna.

Całkowita wartość zadania wynosi 227.540,75 zł, w tym wartość uzyskanej pomocy w wysokości 125.032,00 zł, wkład własny Gminy Pieńsk oraz sołectwa Dłużyna Górna w wysokości 102.508,75 zł