Spis Rolny 2020

Centrum Edukacyjno Szkoleniowe w Małomicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2020

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie” zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie następujących robót budowlanych:. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki poprzez budowę wolnostojącego budynku usługowego (Centrum Edukacyjno Szkoleniowego) w Małomicach. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonego projektu budowlanego, mapek oraz przedmiaru robót budowlanych kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załączniki nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego.

Operacja pn. „Korzenie i Skrzydła” (KIS) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, PODDZIAŁANIE:19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”

Informacje szczegółowe na stronie: https://www.bory.org.pl/2020/09/centrum-edukacyjno-szkoleniowe-w-malomicach/