Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2022 roku, poz. 559)  uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 23 czerwca 2022  roku o godz. 12:00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji  w Pieńsku

odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Zapraszamy do udziału w formie transmisji on-line, dostępnej  na Portalu Rady Miejskiej w Pieńsku 

Komunikat - transmisje obrad Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pieńsku odbytej w dniu 26 maja 2022 roku
 4.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Tematy sesji:
  a/ Debata nad raportem o stanie gminy

  b/ Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza MiG
  c/ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.
  d/ Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza MiG
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Wolne wnioski i informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Łukasz Brodziak