XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2020 roku, poz. 713)  uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 30 listopada 2021  roku o godz. 12:00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji  w Pieńsku

odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Zapraszamy do udziału w formie transmisji on-line, dostępnej  na Portalu Rady Miejskiej w Pieńsku 

Komunikat - transmisje obrad Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 października 2021 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 7. Temat sesji:
  Analiza i ocena realizacji zadań statutowych placówek oświatowych oraz wyników egzaminów zewnętrznych.
 8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Łukasz Brodziak