Spis Rolny 2020

XIX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  tj. Dz. U. z  2020 roku, poz. 713 )  uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 13:00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji  w Pieńsku

odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

z proponowanym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołów z XVI, XVII i XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pieńsku odbytych w dniach 23 czerwca, 13 sierpnia oraz 9 września 2020 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 7. Tematy sesji:
  a/. Analiza wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za I półrocze 2020 r.
  b/. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Pieńsk.
  c/. Omówienie stanu realizacji zadań z zakresu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Wolne wnioski i informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Łukasz Brodziak