Spis Rolny 2020

XX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  tj. Dz. U. z  2020 roku, poz. 713 )  uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 29 października 2020 roku o godz. 10:00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji  w Pieńsku

odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

ze względu na zagrożenie COVID osoby spoza Rady nie będą mogły uczestniczyć w obradach.

Zapraszamy do udziału w formie transmisji on-line, dostępnej  na Portalu Rady Miejskiej w Pieńsku 

Komunikat - transmisje obrad Rady Miejskiej

z proponowanym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Pieńsku odbytej w dniu 24 września 2020 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 7. Tematy sesji:
  a/. Omówienie problematyki gospodarki mieszkaniowej Gminy Pieńsk.

  b/. Omówienie stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Pieńsk w 2020 roku.
  c/. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych w 2021 roku.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Wolne wnioski i informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Łukasz Brodziak