Spis Rolny 2020

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2020

Aneks nr RPDS.04.02.01-02-0009/16-04 z dnia 23-01-2020 r. do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A” nr RPDS.02.02.01-02-0009/16-00 z dnia 10.04.2017 r.

Zmiana w budżecie:

11.035.227,96 zł brutto – wartość ogółem

8.970.917,04 zł – wartość wydatków kwalifikowanych

7.625.279,48 zł – wartość dofinansowania

Wskaźniki rezultatu i produktu:

18 km – długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

850 RLM – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków