Wybory Prezydenta RP

Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2019

 Szanowni Państwo,

          W imieniu Partnerów realizujących projekt TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu”  mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii” która odbędzie się 30 września  w Zgorzelcu (Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1 ) w godzinach 10.00 -15.00.

          Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego, którzy są zainteresowani tematem i mają  lub mogą mieć wpływ na podejmowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w obszarze swojej aktywności.

W trakcie konferencji chcemy się z Państwem podzielić  obserwowanymi tendencjami zmian klimatu, szczególnie w aspekcie suszy, której skutki na tym obszarze są szczególnie mocno widoczne i odczuwalne. Będziemy również dzielić się z Państwem dobrymi praktykami projektu, które są ciekawymi przykładami lokalnych  działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Mogą być  inspiracją do podejmowania praktycznych działań przez samorządy, organizacje i mieszkańców.

         Zagadnienia poruszane w projekcie TRANSGEA - zmiany klimatu oraz problematyka adaptacji do zmian klimatu - pojawiają się w sferze zainteresowań na wszystkich szczeblach administracji terytorialnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy obserwowane ekstremalne zjawiska pogodowe powodują zagrożenie dla mieszkańców oraz liczne szkody materialne. Zagadnienia zmian klimatu powinny być ujmowane w dokumentach strategicznych poszczególnych JST. Tym samym efekty pracy i wypracowane produkty projektu TRANSGEA pozwolą dać obraz warunków klimatycznych powiatów w obszarze pogranicza polsko-saksońskiego, a także szeroki wachlarz dobrych praktyk adaptacji do zmian klimatu w lokalnej skali.

        Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać elektronicznie na adres talar.zielonaakcja@onet.pl lub woznicka@zielonaakcja.pl do dnia 20 września. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.transgea.eu, www.zielonaakcja.pl  

Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony i udział w spotkaniu.

Pliki do pobrania