Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2019


Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 13.08.2019 r. do dnia 13.09.2019 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, (pok. nr 11) w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 09 września2019 r. o godz. 11:00

w siedzibie Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk, ul. Hutnicza 23.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej,

pod adresem: www.piensk.bip.net.pl w zakładce

Prawo lokalne – Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Obwieszczenia.