Spis Rolny 2020

Informacja o osiągniętych w roku 2018 poziomach recyklingu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2019

Informacja o osiągniętych w roku 2018 przez gminę Pieńsk, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) informujemy że:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 26 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 31 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wynosi 100%