Wybory do Parlamentu Europejskiego
ePUAP

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie wiejskim gminy Pieńsk marzec 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

W wymienionych terminach odbędzie się akcja wywozu na składowisko odpadów, zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp.). Wywozem nie będą objęte gruz i inne odpady budowlane, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!

Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach.

Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.