Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2015

Herb Gminy Pieńsk Logo programu PROW Logo Leader Logo EFR

Umowa o dofinansowanie nr 00550-6930-UM0130676/14 z dnia 22.12.2014 roku.

Łączna wartość zadania to 67.990,61 złotych,

dofinansowanie w wysokości 44.221,00 złotych
pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie nr 413_313/322/323 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Wykaz prac związanych z realizacją zadania:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • roboty murarskie, tynkarskie,
  • roboty wykończeniowe (malarskie, glazurnicze i posadzkarskie),
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • wymiana instalacji elektrycznej,
  • dostawa wyposażenia świetlicy (20 stołów i 60 krzeseł).