ePUAP

Okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów-Obręb Polana

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2018

DECYZJA Nr 7 /2018
NADLEŚNICZEGO
Nadleśnictwa Ruszów
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu
na terenie Nadleśnictwa Ruszów-Obręb Polana

N.0210.7.2018

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz art. 26 ust. 3 ustawy z cinia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), postanawiam co następuje:

§ 1. W związku ze znalezieniem na obszarach leśnych nadleśnictwa Ruszów - Obręb Polana znacznej ilości amunicji i niewybuchów z okresu II Wojny Światowej wprowadzam:

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU
NA TERENIE NADLEŚNICTW A RUSZÓW - OBRĘB POLANA

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 22.02.2018 r. i obowiązuje do odwołania

Pliki do pobrania