e-SZOP – Elektroniczny System Zarządzania Oświatą w Gminie Pieńsk

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2015

Logosy Programu RPO

Herb Gminy Pieńsk

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu wynosi 584.868 zł,

dofinansowanie w wysokości 497.137,80 zł – stanowiący 85% kosztów zadania

wkład własny Gminy Pieńsk to 87.730,20 zł (15%).

Zadanie nasze jest dofinansowane w ramach:

Priorytetu 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne),

Działanie 2.2 – Rozwój usług elektronicznych.

Beneficjentem projektu jest Gmina Pieńsk a miejscem realizacji:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku,
 • Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej,
 • Przedszkole Publiczne w Pieńsku,
 • Gimnazjum w Pieńsku,
 • Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku.

Celem naszego projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną, który pozwoli na wdrożenie świadczenia usług elektronicznych w obszarze edukacji oraz w obszarze zarządzania oświatą na poziomie placówek oświatowych oraz organu prowadzącego.

System będzie się składać m.in. z następujących modułów:

 • portal oświatowy,
 • dziennik elektroniczny,
 • moduł planowania lekcji,
 • system planowania i analiz budżetowych,
 • moduł kadry i płace,
 • moduł finanse,
 • droga edukacyjna ucznia.

Logos Programu e-SZOP

Galeria

 • Powiększ zdjęcie