Spis Rolny 2020

Podpisanie umowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2017

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk - Jan Magda oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Pieńsk korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę systemu sieci kanalizacyjnej w Gminie i wzrost dostępności do niego co przyczyni się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców Gminy Pieńsk.

Odbiorcami projektu jest społeczność Gminy Pieńsk – mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby odwiedzające.

W szczególności grupą odbiorców będą mieszkańcy Dłużyny Dolnej, Dłużyny Górnej, Bielawy Górnej i Strzelna oraz ulicy Zgorzeleckiej i Strumykowej w Pieńsku, ponieważ w tych miejscowościach wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna, stwarzająca możliwość przyłączenia się do niej.

Dzięki podpisaniu umowy Gmina Pieńsk pozyskała z UE środki na realizację projektu w wysokości 8.173.515,87 zł, ponadto Gmina będzie występowała o zwrot podatku VAT w wysokości ponad 2 mln zł

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny RPDS RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa 4 4 Środowisko i zasoby

A3. Działanie 2 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie 1.OSI 1.OSI - 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – OSI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Składanie podpisów pod umową

    Składanie podpisów pod umową

  • Powiększ zdjęcie Składanie podpisów pod umową

    Składanie podpisów pod umową