ePUAP

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2017

ZAWIADOMIENIE

w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz.1000

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku
odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Temat sesji:
  a) Uchwalenie budżetu miasta i gminy Pieńsk na 2018 rok.
  b) Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Pieńsku za II półrocze 2017 roku.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 13. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zakończenie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Grzegorz Pozauć