Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2022

logo funduszy unijnych

Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą oraz z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zadanie zrealizowane jest w około 35%.
Szczegółowy zakres wykonanych robót:

 • Bielawa Górna – wymienione oprawy na LED 103 szt.
 • Stojanów – wymienione oprawy na LED 45 szt.
 • Lasów – wymienione oprawy na LED 154 szt.
 • Żarka nad Nysą – wymienione oprawy na LED 33 szt.
 • Strzelno – wymienione oprawy na LED 9 szt.
 • wymieniona goła linia na ASXSN 2x25 mm2 – 4000 mb
 • wymieniony kabel YAKY 4x25 mm2 – 500 mb

Pozostały zakres zadania zostanie zrealizowany w terminie do 30.09.2022 r. II etap oraz do 15.03.2023 r. III etap z następującym zakresem:

 • Żarki Średnie – wymiana opraw na LED 122 szt.
 • Bielawa Dolna – wymiana opraw na LED 57 szt.
 • Dłużyna Dolna – wymiana opraw na LED 171 szt.
 • Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Dolna, Bielawa Górna – prace projektowe oraz dobudowa nowych punktów świetlnych 136 szt.
 • wymiana kabla YAKY 4x25 mm2 – 3500 mb
 • wymiana gołej linii na ZSXSN 2x25 mm2 – 4400 mb
 • Dłużyna Górna – wymiana opraw na LED 119 szt.
 • Pieńsk – wymiana opraw na LED 570 szt.
 • Dłużyna Dolna, Pieńsk – prace projektowe i wymiana słupów oświetleniowych 130 szt.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Węgliniec, która realizuje osobno swój zakres inwestycji.
Inwestycja jest dofinansowana w 75% ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie